ashtad-white

فرصت نام نویسی در مسابقات والیبال خانوادگی تمدید شد

فرصت نام نویسی در مسابقات والیبال خانوادگی تا ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲ تمدید شد.
به گزارش انجمن یانش وران مانتره و سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد، زمان نام نویسی در این مسابقات که پیش از این تا ۱۷ مهر ماه بود، هم اکنون تا ۲۴ مهر تمدید شده است و بازی ها از ۲۷ مهر شروع می شود و در روزهای تعطیل آخر هفته ادامه می یابد.
همچنین بدلیل درخواست حداکثری شرکت کنندگان در مسابقات، دو قانون آیین نامه ویرایش شد که عبارتند از:
۱. بجای ارنج تیمی بازیکنان در زمین فقط چرخش ارنج در سرویس لحاظ می‌شود و ترتیب سرویس زننده مهم است.
۲. تعداد بازیکنان شرکت کننده در زمین هر تیم در هر رالی پنج نفر می باشد که حتما باید حداقل دو نفر از بازیکنان بانو باشند؛ ترتیب ایستادن بازیکنان در زمین مهم نیست.(خطای ارنج نداریم)
گفتنی است این مسابقات ویژه زرتشتیان است و علاقه مندان برای نام نویسی و آگاهی بیشتر می توانند با شماره ۰۹۱۰۳۹۱۴۹۱۰(آرمان لریان) در تماس باشند. همچنین بازیکنان والیبال و دوست داران این رشته که تیم ندارند نیز می‌توانند نام نویسی کنند تا به تیم ها معرفی شوند، یا اگر تعداد این بازیکنان به حد نصاب برسد تیمی مجزا برای آنان تشکیل می‌شود.