ashtad-white

انجمن یانش وران مانتره جشن معرفی نو دانشجویان زرتشتی را برگزار می کند

انجمن یانش وران مانتره در نظر دارد جشن معرفی دانشجویان زرتشتی را شامگاه پنجشنبه ١٨ آبان ماه ١۴٠٢ در تالار سرور خرمشاه برگزار کند.
این برنامه از ساعت ۶ پسین آغاز می شود.

دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه نیز می توانند برای نام نویسی در روزهای ٣ و ۴ آبان ماه به سایت انجمن یانش‌وران مانتره به نشانی ashtad.ir مراجعه کنند.

گفتنی است انجمن یانش وران مانتره پیک نیکی را برای دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه در روز جمعه ١٩ آبان برگزار می کند.