ashtad-white

تصاویری از آغاز بازسازی انجمن یانش وران مانتره و دعوت از نیک اندیشان برای همیاری

بازسازی و مرمت اضطراری ساختمان انجمن یانش وران مانتره به دلیل فرسودگی و بارندگی شدید سال گذشته آغاز شده است.
کامیار فرزانه، دبیر انجمن یانش وران مانتره با اعلام این خبر افزود: این ساختمان در حال فروپاشی است و انجمن یانش وران مانتره به دلیل کمبود بودجه از بازسازی این بنای قدیمی ناتوان مانده است.
وی از زرتشتیان نیک اندیش، دعوت کرد تا در صورت توان مالی، یاریگر انجمن یانش وران مانتره باشند.
در همین راستا شماره حساب های انجمن یانش وران مانتره نزد بانک ملی بدین ترتیب می باشد:
شماره حساب: ۰۲۳۰۲۴۲۵۷۵۰۰۳
شماره کارت: ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۷۴۲۷۰۸
شماره شبا:IR230170000000230242575003
همچنین برای آگاهی بیشتر و ارسال فیش واریزی، شماره ۰۹۱۳۰۰۳۶۷۶۴ اعلام شده است.