ashtad-white

سیزدهمین دوره اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور

انجمن یانش وران مانتره برگزار می کند:

سیزدهمین دوره اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور (تابستان ۱۳۹۸)
دبیر انجمن یانش وران مانتره،آقای سینا مژگانی، از برگزاری سیزدهمین دوره ی اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور در تابستان ۱۳۹۸ خبر داد

لازم به ذکر است که به دلیل تغییرات در نظام آموزشی کشور و حذف پایه پیش دانشگاهی و همچنین تفاوت در زمان برگزاری کنکور سراسری و فنی و حرفه ای زمان دقیق این اردو بزودی به اطلاع همگان خواهد رسید