ashtad-white

سیزدهمین اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور در باغ وقفی شیراز برگزار می شود

انجمن یانش وران مانتره برگزار می کند:
سینا مژگانی، دبیر انجمن یانش وران مانتره از برگزاری سیزدهمین دوره ی اردوی کنکورهای زرتشتی سراسر کشور در تاریخ ۱۴تا۱۷امرداد ماه ۱۳۹۸ در باغ وقفی شیراز خبر داد.
وی همچنین از امکان شرکت افرادی که سال تحصیلی گذشته کنکور داده ولی به هر دلیلی امکان شرکت در اردوی سال قبل (اردوی ۱۲) را نداشته اند خبر داد و گفت این افراد میتوانند در سیزدهمین دوره ی اردوی کنکورهای زرتشتی‌ سراسر‌ کشور نام نویسی کنند .
همچنین بر طبق اطلاعیه زمان ثبت نام اولیه این دوره از اردو تیرماه ۱۳۹۸ اعلام شده است که اطلاعات تکمیلی بعدا از طریق پوستر اصلی به اطلاع همگان خواهد رسید