ashtad-white

تور یک روزه روستای تاریخی میمند و شهربابک

انجمن یانش وران مانتره تور یکروزه روستای تاریخی میمند و شهربابک را در۳خرداد ماه برگزار می کند.
زمان حرکت: پنجشنبه ۲ خرداد ماه ساعت ۲۳
زمان بازگشت:جمعه ۳ خرداد ماه ساعت ۲۳
زمان نامنویسی:۲۹تا۳۱ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۳۰

برای اطلاعات بیشتر میتوانید ۰۹۳۸۴۵۵۸۵۰۱ تماس حاصل فرمایید