ashtad-white

جشنواره بادبادکها برگزار می شود

انجمن یانش وران مانتره جشنواره بادبادکها را روز آدینه ۲۶ اردیبهشت ماه برگزار می کند.
این برنامه همانند سالهای گذشته در مجموعه دخمه یزد برپا می شود و از ساعت ۳۰: ۱۷ آغاز می شود.
جهت ثبت نام در روز های ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه با شماره های ۰۹۱۶۲۵۱۹۶۵۷ و ۰۹۱۴۰۸۹۷۹۶۰ تماس حاصل فرمایید