ashtad-white

گزارش تصویری از تور یک روزه گلابگیری کاشان

تور گلابگیری کاشان در تاريخ ٢١ اردیبهشت ماه ١۴٠٣ به همت انجمن یانش وران مانتره برگزار شد که بازدید از: آبشار نیاسر، کارگاه گلابگیری، اتشکده نیاسر، خانه بروجردی ها و حمام فین کاشان قسمتی از برنامه های این تور بود.