ashtad-white

انجمن یانش وران مانتره شانزدهمین اردوی کنکوری های زرتشتی را برگزار می‌کند

شانزدهمین اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور شهریور ماه ١۴٠٣ در باغ وقفی شیراز به همت هموندان انجمن یانش وران مانتره برگزار می‌شود.

 

🖇 اطلاعات تکمیلی از طريق وب سایت انجمن یانش وران مانتره به زودی اطلاع رسانی خواهد شد