ashtad-white

حکایت های بیست و دومین دوره از مسابقات والیبال جام وهمن از نگاه دوربین

جام بیست‌ و‌ دو نیز با همه ی زیبایی، سختی، برد و باخت‌ها و تلخی و شیرینی هایی که داشت به پایان رسید و فقط خاطرات قشنگ و ماندگار آن که درون قلب و ذهن تک‌تک ما ها بجا مانده، بخصوص برای ما اعضای  یانش‌وران و تمامی برگزار کنندگان🥰

از همه ی کسانی که در برگزاری این سری از مسابقات حامی و یاری گر ما از جمله نیک اندیشان و خیراندیشان عزیزی که حمایت‌گر ما در این راه پر فراز و نشیب بودند؛ از بچه های برگزار کننده که با دل و جان تمام خستگی های برگزاری را به جان خریدند که خاطرات قشنگی را برای همه بسازند، سپاسگزاریم💚🌱

play-sharp-fill