ashtad-white

ششمین دوره گردهمایی جوانان زرتشتی برگزار شد

انجمن یانش وران مانتره ششمین دوره گردهمایی جوانان ٢٠ تا ٣۵ سال زرتشتی را برگزار کرد.

ششمین دوره گردهمایی در روز های ١٢ تا ١۵ خردادماه ١۴٠٢ با حضور ۹۳ تن از جوانان زرتشتی سراسر کشور در تالار مارکار تهرانپارس برگزار شد.

گزارش تصویری در ادامه: