ashtad-white

برنامه بازی های روز نخست جام اهنود منتشر شد

کمیته برگزاری و کمیته چیدمان جام اهنود برنامه بازی های روز نخست این جام را منتشر کرد.

این بازی ها در سه روز و در هر روز پنج بازی برگزار خواهد شد.

گفتنی است، بنابر تصمیم کمیته برگزاری رده نونهالان پسر و دختر به صورت جشنواره ای برگزار خواهد شد و هیچ گونه ارزیابی را نخواهد داشت و نتایج مسابقات این رده جهت استعدادیابی استفاده خواهد شد.