ashtad-white

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن یانش وران مانتره روز درختکاری را برگزار کرد

گرامیداشت روز درختکاری با آیین گهنبارخوانی در روز رام ایزد و اسفندماه دوشنبه ۱۵ اسفند  ۱۴۰۱ از ساعت ۱۵ آغاز شد.

و پس از پخش لُرک و میوه، با همراهی همکیشان کاشت نهال در بخش‌هایی از آرامگاه زرتشتیان یزد انجام شد.