ashtad-white

گزارش تصویری از پیک نیک نو دانشجویان زرتشتی در یزد

پیک نیک نو دانشجویان زرتشتی جمعه ٢٠ آبان ١۴٠١ در روستای زرتشتی نشین مزرعه کلانتر با همت هموندان انجمن یانش وران مانتره برگزار شد
که برنامه های پیک نیک بازدید از روستا و زیارتگاه مزرعه کلانتر، بازی گروهی و… بود