ashtad-white

روز جهانی کودک با همکاری دو سازمان زرتشتی در شهر یزد

ویژه‌ برنامه‌ای به مناسبت روز جهانی کودک با همکاری دو سازمان زرتشتی در شهر یزد برگزار می‌گردد.
برنامه‌ای ویژه‌ به مناسبت روز جهانی کودک به همراه پیک‌نیک خانوادگی به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره و با همکاری کمیسیون بانوان زرتشتی یزد برگزار می‌شود. این برنامه آدینه ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸ خورشیدی در پردیس دانش مارکار یزد از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز می‌گردد.