ashtad-white

نتیجه انتخابات و گزارش تصویری از انتخابات گردش دهم انجمن یانش وران مانتره

ساعتی پیش انتخابات گردش دهم انجمن یانش وران مانتره برگزار شد و پنج عضو هیات مدیره و بازرس این گردش برای مدت دو سال انتخاب شدند.

انتخابات گردش دهم انجمن یانش وران مانتره، از ساعت ۱۰ بامداد آدینه ۲۹ شهریور در محل این انجمن برگزار شد. ۴۱ نفر از اعضای انجمن یانش وران مانتره در انتخابات شرکت کردند و از میان ۱۲ کاندیدای عضویت در هیات مدیره ۵ نفر را به عنوان عضو اصلی و ۲ نفر را به عنوان جانشین(علی البدل) انتخاب کردند. همچنین در انتخابات بازرس نیز از دو کاندیدای بازرسی، یک تن به عنوان بازرس اصلی برگزیده شد.

پنج عضو اصلی هیات مدیره گردش دهم انجمن یانش وران مانتره عبارتند از:

شیرین یزدان پناه ۲۷ رای

سپنتا رشیدی ۲۵ رای

آناهید رادی ۱۶ رای

آرمان لریان ۱۶ رای

پدرام نجمی ۱۶ رای

همچنین امید افسادی زاده و فردین فلفلی به عنوان جانشین(علی البدل) هیات مدیره انتخاب شدند.

در انتخابات بازرس نیز فرنام طهمورسی با ۲۳ رای به عنوان بازرس اصلی و آرمان بختیاری به عنوان بازرس جانشین انتخاب شدند.

در ابتدای این مجمع همگانی، اعضای هیات نظارت بر انتخابات نیز برگزیده شدند که عبارت بودند از: رامتین زندیان، سامان فرودی، نوشین شهرت، رستم خلیلی، اسفندیار مالی،

در ادامه نیز سینا مژگانی دبیر گردش نهم انجمن یانش وران مانتره به سخنرانی پرداخت و در ادامه نیز ترازنامه این انجمن توسط سامان فرودی ارائه و تصویب شد، رامتین زندیان خزانه دار یانش وران نیز پاسخگوی پرسشهای هموندان بود.

گفتنی است اسامی کاندیدای های گردش دهم عبارت بودند از:

امید افسادی زاده، افشین تشکر، خداداد خسرویانی، آناهید رادی، سپنتا رشیدی، کامیار فرزانه، سینا کیانی، فردین فلفلی، آرمان لریان، فربد لریان، پدرام نجمی، شیرین یزدان پناه

گزارش تصویری از این انتخابات را در ادامه مطلب ببینید.