ashtad-white

همکاری انجمن یانش وران مانتره و انجمن زرتشتیان یزد به سیل زدگان

با توجه به استقبال شما همکیشان گرامی در رابطه با همیاری با سیلزدگان هموطن به اطلاع میرسد جمع آوری کمکهای شما عزیزان تا صبح چهار شنبه ادامه خواهد داشت و علاوه بر مکانهای اعلام شده قبل دبیر خانه انجمن زرتشتیان یزد و سوپر جوان اقای شاهرخ نجاری و انجمن یانش وران مانتره آماده دریافت کمکهای شما سروران میباشند در ضمن کسانی که مایل به حضور میدانی در کمک به سیلزدگان در پل دختر یا معمولان میباشند تا پایان روز سه شنبه فرصت دارند جهت ثبت نام به دبیر خانه انجمن زرتشتیان یزد و یا انجمن یانش وران مانتره مراجعه و حضور خود را اعلام نمایند حرکت چهار شنبه و بازگشت روز آدینه میباشد.
انجمنهای زرتشتیان یزد و گروه همیاران
لطفا این پیام را در تمامی گروه های زرتشتی منتشر کنید