ش. نوامبر 26th, 2022

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

گزارش تصویری از پیک نیک نو دانشجویان زرتشتی در یزد

1 دقیقه خوانده شده

پیک نیک نو دانشجویان زرتشتی جمعه ٢٠ آبان ١۴٠١ در روستای زرتشتی نشین مزرعه کلانتر با همت هموندان انجمن یانش وران مانتره برگزار شد
که برنامه های پیک نیک بازدید از روستا و زیارتگاه مزرعه کلانتر، بازی گروهی و… بود