ی. شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۹

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

پیک نیک نودانشجویان زرتشتی در یزد

آدینه۱۷آبان ماه، پیک نیک دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه ها به همت انجمن یانش وران مانتره برگزار شد.
این برنامه در مجموعه آتشکده شریف آباد اردکان برپا شد که بازدید از بوم گردی خانه سلامت شریف آباد از برنامه های این پیک نیک بود
تصاویر آن را در ادامه مطلب می بینید: