ashtad-white

تصاویری از اهدای خون هموندان انجمن یانش‌وران مانتره

گروهی از هموندان انجمن یانش‌وران مانتره پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه به اهدای خون پرداختند

همچنین به دعوت انجمن یانش وران مانتره گروهی از همکیشان برای اهدا خون در مرکز انتقال خون میدان ابوذر گرد هم آمدند و زندگی بخش هم نوعان خود شدند.