س. بهمن ۷ام, ۱۳۹۹

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

جشنواره بادبادکها برگزار می شود

انجمن یانش وران مانتره جشنواره بادبادکها را روز آدینه ۲۶ اردیبهشت ماه برگزار می کند.
این برنامه همانند سالهای گذشته در مجموعه دخمه یزد برپا می شود و از ساعت ۳۰: ۱۷ آغاز می شود.
جهت ثبت نام در روز های ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه با شماره های ۰۹۱۶۲۵۱۹۶۵۷ و ۰۹۱۴۰۸۹۷۹۶۰ تماس حاصل فرمایید