ashtad-white

جشن معرفی دانشجویان زرتشتی

انجمن یانش وران مانتره در نظر دارد جشن معرفی دانشجویان زرتشتی راپنج شنبه ۱۹ آبان ماه در سالن نرسی آباد برگزار کند. این برنامه از ساعت ۱۸:۳۰پسین آغاز می شود.دانشجویان

ادامه خبر...

تور یکروزه رفتینگ شهرکرد

انجمن یانش وران مانتره در نظر دارد تور یکروزه تفریحی رفتینگ شهرکرد را برای شما هموندان و خانواده عزیزتان برگزار کند. از علاقه مندانی که تمایل به شرکت در این

ادامه خبر...