ashtad-white

گزارش تصویری بازی های روز سوم جام وهمن ۲۲


آدینه ٢۰ بهمن ماه ١۴٠٢  مسابقات والیبال جام وهمن در تالار ورزشی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شد.
که در سومین روز از این دوره از مسابقات ٨ تیم
پارسیان_ سپنتا کوچه بیوک
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی استان یزد الف_یاران مهرداد
سپنتا کوچه بیوک ب_ سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی
یاران ارمین ب_یاران هومن
یاران آرمین یزد_باشگاه فروهر
سپنتا کوچه بیوک الف_سپنتا کوچه بیوک
اشتاد مریم آباد_سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی استان یزد(یاران مهیار)
پارسیان_ یاران مهرداد
با هم به رقابت پرداختند.