ashtad-white

گزارش تصویری بازی های روز دوم جام وهمن ۲۲

دومین روز بیست و دومین دوره جام وهمن با برگزاری ٨ دیدار در صبح و بعدازظهر
بازی اول(یاران آرمین ب _ امید سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد)
بازی دوم (سپنتا کوچه بیوک ب _ سپنتا کوچه بیوک )
بازی سوم (یاران مهرداد _ سپنتا کوچه بیوک )
بازی چهارم (سپنتا کوچه بیوک الف_ سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی)
بازی پنجم ( سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی _ باشگاه فروهر)
بازی ششم ( سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی استان یزد الف _ پارسیان)
بازی هفتم( امید سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد_یاران هومن)
بازی هشتم(سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد ب (یاران مهیار) _ دبیرستان ماندگار فیروز بهرام)
در تالار ورزشی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شد.