ashtad-white

ثبت نام بیست و دومین دوره از پیکار های والیبال جام وهمن آغاز شد

⭕️📣آغااااز شد📣⭕️
انجمن یانش وران مانتره از آغاز زمان ثبت نام این دوره از مسابقات خبر داد، گفتنی است بیست و دومین دوره از مسابقات والیبال جام وهمن ۱۸ الی ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ در سالن سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار خواهد شد.
زمان ثبت نام این دوره از پیکار ها ۲۷ الی ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲ از طرق تارنمای رسمی این پیکار می باشد.