ashtad-white

انجمن یانش وران مانتره تور یک روزه اصفهان را برگزار کرد

تور اصفهان در تاریخ ۱۷ آذر ماه برگزار شد و در این تور از : درب مهر گوهر و مهربان اصفهان ، میدان و بازار نقش جهان ، چهلستون ، کلیسا وانک و سی و سه پل بازدید شد که در ادامه عکس هایی از این بازدید را خواهی دید :