ashtad-white

انجمن یانش وران مانتره به مناسبت جشن سپندارمذگان و بزرگداشت روز مادر مسابقه آشپزی با مامان را برگزار می‌کند

مسابقه آشپزی با مامان در روز ٢٩ بهمن ماه ١۴٠١ به مناسبت روز مادر در تالار سرور خرمشاه ساعت ١٠:٠٠ صبح برگزار می‌شود

این مسابقه با حضور گروه هایی در غالب مادر و فرزند برگزار می‌شود

تاریخ ثبت نام ٢٣ و ٢۴ بهمن ماه ١۴٠١ در سایت انجمن یانش وران مانتره www.ashtad.ir صورت می پذیرد