ashtad-white

جشن معرفی دانشجویان زرتشتی

انجمن یانش وران مانتره در نظر دارد جشن معرفی دانشجویان زرتشتی راپنج شنبه ۱۹ آبان ماه در سالن نرسی آباد برگزار کند.

این برنامه از ساعت ۱۸:۳۰پسین آغاز می شود.دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه ها نیز میتوانند برای نام نویسی در روزهای ۱۰تا ۱۲ آبان ماه از طریق سایت انجمن یانش وران مانتره به نشانی ashtad.ir اقدام نمایند.
گفتنی است زمان برگزاری پیک نیک دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه ها نیز آدینه ۲۰ آبان اعلام شده است.

و برای ورود به صفحه ثبت نام میتوانید از طریق لینک صفحه ثبت نام به نشانی ashtad.ir?p=5555 اقدام نمایید.