ashtad-white

چهاردهمین اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور

انحمن یانش وران مانتره چهاردهمین اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور را برگزار میکند
پیرو پوستر منتشر شده از سوی انجمن ثبت نام چهاردهمین دوره اردوی کنکورهای زرتشتی سراسر کشور ۴ و ۵ امرداد ماه میباشد.
در زمان ثبت نام در صورت وجود هرگونه مشکلی در ثبت نام میتوانند با شماره ی ۰۳۵۳۶۲۳۷۰۷۳ تماس برقرار کنند ؛همچنین مدت زمان ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
چهاردهمین دوره اردوی کنکورهای زرتشتی سراسر کشور در تاریخ ۸ تا ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۱ در باغ وقفی شیراز برگزار میشود و ثبت نام آن تنها از طریق سایت www.ashtad.ir صورت می پذیرد.