ashtad-white

نخستین فستیوال بازی های رایانه ای

انجمن یانش وران مانتره نخستین فستیوال بازی های رایانه ای به همراه بازی های رومیزی،دارت و فوتبال دستی را برگزار میکند

زمان ثبت نام از تاریخ  ۵تا ۱۰ خرداد  ۱۴۰۱ می باشد و ثبت نام از طریق وبسایت www.ashtad.ir انجام می شود

گفتنی است شروع بازی ها از ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ می‌باشد.