ashtad-white

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن یانش‌وران مانتره طرح همدلی «اهدای خون،اهدای زندگی» را برگزار می‌‌کند.

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری انجمن یانش‌وران مانتره طرح همدلی «اهدای خون،اهدای زندگی» را برگزار می‌‌کند.
زرتشتیان یزد همانند سالیان گذشته که میزان اهدای خون در ماه رمضان کاهش می‌یابد ، با شرکت در طرح همدلی هم‌میهنان و بیماران نیازمند را یاری رسانده اند
اهدای خون ، روز شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ خورشیدی ساعت ۹ صبح در سازمان انتقال خون یزد واقع در میدان ابوذر با رعایت شیوه‌نامه بهداشتی برگزار می‌شود.
همکیشان برای باشندگی در این کار نیک و نام‌نویسی می‌توانند در ساعت‌های اداری با دبیرخانه‌ی انجمن زرتشتیان یزد به شماره‌ ۳۶۲۹۹۰۰۰-۰۳۵ تماس بگیرند.
برای اهدای خون به همراه داشتن کارت ملی الزامی است.