ashtad-white
دوره بازآموزی داوری والیبال

دوره بازآموزی داوری والیبال

انجمن یانش وران مانتره همانند سال های گذشته، قصد دارد در آستانه شروع نوزدهمین دوره پیکارهای جام وهمن، یک دوره کلاس بازآموزی داوری والیبال که شامل منشی گری و خط می باشد، برگزار کند.

این دوره جهت آمادگی هرچه بیشتر داوران برای قضاوت در این سری از مسابقات جام وهمن می باشد که از آموزش های نوینی برای آشنایی با تکنیک و تجهیزات جدید داوری استفاده می شود.

حضور برای عموم آزاد است.
تمام داوران زرتشتی استان یزد که قصد همکاری در جام وهمن را دارند، ملزم به شرکت در این دوره می باشند.

متقاضیان این دوره برای آگاهی بیشتر و نام نویسی می توانند در روزهای ۱ و ۲ بهمن ماه ۱۳۹۸، از ساعت ۱۸ الی ۲۰، به انجمن یانش وران مانتره مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۹۱۳۵۲۷۶۷۶۱ _ ۰۳۵۳۶۲۳۷۰۷۳ تماس حاصل فرمایند.