ashtad-white

برگزاری جلسات داوری‌ والیبال توسط انجمن یانش وران مانتره

انجمن یانش وران مانتره دورهمی داوران والیبالی را جهت بررسی قوانین داوری و برای آمادگی هرچه بیشتر داوران در نوزدهمین دوره پیکارهای والیبال جام وهمن برگزار می کند.

این جلسات چهارشنبه هر هفته، ساعت ۱۹ و در محل این انجمن تشکیل خواهد شد.

گفتنی است که اهداف این جلسات

🔸بررسی کتاب قوانین
🔸بررسی guideline
🔸بررسی casebook
«با استفاده از نرم افزار multimedia»
🔸و برگزاری جلسات عملی برای تقویت تکنیک های داوری، می باشد.

حضور برای تمامی داوران درجه دار آزاد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۳۵۳۶۲۳۷۰۷۳ تماس حاصل فرمایید.