ashtad-white

اهدای خون تبلور زیبای انسانیت و مهرورزی

انجمن یانش وران مانتره از دوستداران باشندگی در این کار نیک دعوت میکند که پنج‌شنبه ۲۳آبان ماه ساعت ۹ صبح با به همراه داشتن کارت ملی در محل سازمان انتقال خون استان یزد واقع در میدان ابوذر گردهم آیند و با اهدای خون زندگی بخش همنوعان خود باشند
جهت آگاهی بیشتر همه روزه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ با انجمن یانش وران مانتره به شماره ۰۳۵۳۶۲۳۷۰۷۳ تماس حاصل نمایید.