ashtad-white

اردوی کنکوری ها تمدید نخواهد شد

پایان زمان نام‌نویسی در سیزدهمین اردوی کنکوری‌های زرتشتی تا ساعت ۲۴ آدینه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸  است.

بر پایه‌ی آگاهی‌رسانیِ انجمن یانش‌وران مانتره، نام‌نویسی در اردوی کنکوری‌های زرتشتی تا ساعت ۲۴ آدینه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸  پایان می‌یابد و پس از آن تمدید نخواهد شد.

همچنین، با توجه به تلاقیِ زمان برگزاری این اردو با زیارت پیرنارکی، این انجمن اعلام کرده است که با هماهنگی‌هایی که با انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع داشته است، شرکت‌کنندگانی که نمی‌توانند در جشنواره‌ی فرهنگیِ پیرنارکی شرکت کنند می‌توانند پیشکش‌های خود را از انجمن یانش‌وران مانتره بگیرند.