ashtad-white

گزارش تصویری از آماده سازی والیبال جام وهمن

هموندان انجمن یانش وران مانتره در تدارک آماده سازی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی استان یزد برای میزبانی جام وهمن هستند.

همچنین امسال همانند سال گذشته  ورودی سالن نیز از در حیاط خواهد بود.

تصاویری از تلاش هموندان انجمن یانش وران مانتره را در ادامه مطلب ببینید با این توضیح که روزهای ۱۸ تا ۲۲ بهمن ماه هجدهمین دوره جام وهمن برگزار می شود