ashtad-white

تیم های شرکت کننده در ۱۸ امین دوره مسابقات جام وهمن مشخص شدند

ثبت نام هیجدهمین دوره سابقات والیبال جام وهمن از ۱ ام الی ۴ ام بهمن ماه انجام پذیرفت که بر طبق آن ۹ تیم در رده آقاین و ۸ تیم در رده بانوان و ۸ تیم در رده مینی والیبال در این دوره از مسابقات باشنده هستند.
گفتنی است قرعه کشی این مسابقات در روز آدینه ۱۲ بهمن ماه ساعت ۱۸ در مکان انجمن یاشن وران مانتره برگزار خواهد شد.
این دروه از جام وهمن در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ بهمن ماه در یزد و به میزبانی انجمن یانش وران مانتره در سالن باشگاه جوانان زرتشتی برگزار خواهد شد.

  • اسامی تیم های رده آقایان

۱-پولاد کسنویه
۲-باشگاه اردشیر همتی کرمان
۳-جوانان سازمان و باشگاه یزد
۴-اشتاد مریم آباد
۵-سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی
۶-زرگان گشت(منتخب)
۷-سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف
۸-کانون دانشجویان زرتشتی
۹-ایزد

  • اسامی تیم های رده بانوان

۱-یاران آرمین الف
۲-یاران آرمین ب
۳-یاران آرمین ج
۴-گردآفرید
۵-باشگاه اردشیر همتی کرمان
۶-کانون دانشجویان زرتشتی
۷-سپنتا کوچه بیوک
۸-سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی

  • اسامی تیم های رده ی مینی والیبال

۱-یاران آرمین الف
۲-یارات آرمین ب
۳-سپنتا کوچه بیوک
۴-سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی الف
۵-سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ب
۶-سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی ج
۷-باشگاه اردشیر همتی الف
۸-باشگاه اردشیر همتی ب