ashtad-white

ثبت نام اردوی کنکوریها تمدید شد

انجمن یانش وران مانتره زمان نام نویسی در دوازدهمین اردوی کنکوری های سراسر کشور را تا ۳۱خورداد تمدید کرد

این در حالی است که پیش از این روزهای ۲۶ تا ۲۹ خورداد به عنوان زمان ثبت نام اعلام شده بود.

دوازدهمین اردوی کنکوریها، ویژه زرتشتیانی است که در کنکور کارشناسی سال ۱۳۹۷ یا کاردانی ۱۳۹۶ شرکت کرده اند. زمان برگزاری روزهای ۲۱ تا ۲۴ تیر ماه در شیراز خواهد بود. ثبت نام در این اردو دو مرحله ای خواهد بود و نام نویسی در مرحله اول نشانه پذیرش در اردو نیست.