ش. نوامبر 26th, 2022

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

چهاردهمین اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور

1 دقیقه خوانده شده

انحمن یانش وران مانتره چهاردهمین اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور را برگزار میکند
پیرو پوستر منتشر شده از سوی انجمن ثبت نام چهاردهمین دوره اردوی کنکورهای زرتشتی سراسر کشور ۴ و ۵ امرداد ماه میباشد.
در زمان ثبت نام در صورت وجود هرگونه مشکلی در ثبت نام میتوانند با شماره ی ۰۳۵۳۶۲۳۷۰۷۳ تماس برقرار کنند ؛همچنین مدت زمان ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
چهاردهمین دوره اردوی کنکورهای زرتشتی سراسر کشور در تاریخ ۸ تا ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۱ در باغ وقفی شیراز برگزار میشود و ثبت نام آن تنها از طریق سایت www.ashtad.ir صورت می پذیرد.