س. آگوست 9th, 2022

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

تصاویری از اهدای خون هموندان انجمن یانش‌وران مانتره

1 دقیقه خوانده شده

گروهی از هموندان انجمن یانش‌وران مانتره پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه به اهدای خون پرداختند

همچنین به دعوت انجمن یانش وران مانتره گروهی از همکیشان برای اهدا خون در مرکز انتقال خون میدان ابوذر گرد هم آمدند و زندگی بخش هم نوعان خود شدند.