ش. نوامبر 26th, 2022

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

اردوی کنکوری ها تمدید نخواهد شد

1 دقیقه خوانده شده

پایان زمان نام‌نویسی در سیزدهمین اردوی کنکوری‌های زرتشتی تا ساعت ۲۴ آدینه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸  است.

بر پایه‌ی آگاهی‌رسانیِ انجمن یانش‌وران مانتره، نام‌نویسی در اردوی کنکوری‌های زرتشتی تا ساعت ۲۴ آدینه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸  پایان می‌یابد و پس از آن تمدید نخواهد شد.

همچنین، با توجه به تلاقیِ زمان برگزاری این اردو با زیارت پیرنارکی، این انجمن اعلام کرده است که با هماهنگی‌هایی که با انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع داشته است، شرکت‌کنندگانی که نمی‌توانند در جشنواره‌ی فرهنگیِ پیرنارکی شرکت کنند می‌توانند پیشکش‌های خود را از انجمن یانش‌وران مانتره بگیرند.