ش. نوامبر 26th, 2022

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

تور یکروزه طبس

1 دقیقه خوانده شده

انجمن یانش وران مانتره تور یکروزه طبس را در ۱۳اردیبهشت ماه برگزار میکند.
زمان حرکت: پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ساعت ۲۳
زمان بازگشت:جمعه ۱۳ اردیبهشت ماه ساعت ۲۳
زمان نامنویسی:۸تا۱۰ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸ الی ۲۱

برای اطلاعات بیشتر با شماره ۰۳۵۳۶۲۳۷۰۷۳ تماس بگیرین