ش. نوامبر 26th, 2022

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

گزارش تصویری پیک نیک دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه ها در یزد

1 دقیقه خوانده شده

روز آدینه۱۱آبان ماه، پیک نیک دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه ها در یزد و به همت انجمن یانش وران مانتره برگزار شد.

این برنامه در مجموعه آتشکده حسن آباد میبد برپا شد که تصاویر آن را می توانید در ادامه مطلب ببینید: