ج. سپتامبر 30th, 2022

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

گزارشی از جشن معرفی دانشجویان زرتشتی یزد

1 دقیقه خوانده شده

جشن معرفی دانشجویان زرتشتی در روز پنج‌شنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۷ خورشیدی با  نیایش و گات‌هاخوانی در ساعت ۱۸ آغاز شد. مجری برنامه پیام شادباش اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس را خواند. همچنین سینا مژگانی دبیر انجمن یانش‌ وران یزد به مهمانان خوش‌آمد گفت. همچنین در بخشی از این جشن، فریبا مالی پیام شادباش از سوی انجمن زرتشتیان یزد را به دانشجویان گفت. برگزاری مسابقه، سرگرمی، پخش نماآهنگ و موسیقی از بخش‌های این جشن در یزد بود که در ادامه تصاویری از جشن را مشاهده می کنید.