س. بهمن ۷ام, ۱۳۹۹

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

چهاردهمین دوره اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور در تابستان ۱۳۹۹ برگزار نمی‌گردد.

انجمن یانش وران مانتره از برگزار نشدن چهاردهمین دوره اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور با توجه به شرایط پیش آمده و شیوع و پایداری ویروس کرونا به منظور حفظ سلامت عمومی جامعه‌ زرتشتی خبر داد.