ج. اردیبهشت ۳۰ام, ۱۴۰۱

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

چهاردهمین دوره اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور در تابستان ۱۳۹۹ برگزار نمی‌گردد.

1 دقیقه خوانده شده

انجمن یانش وران مانتره از برگزار نشدن چهاردهمین دوره اردوی کنکوری های زرتشتی سراسر کشور با توجه به شرایط پیش آمده و شیوع و پایداری ویروس کرونا به منظور حفظ سلامت عمومی جامعه‌ زرتشتی خبر داد.