ی. شهریور ۲۳ام, ۱۳۹۹

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

زمان فروش بلیت جشن شب چله انجمن یانش وران مانتره تمدید شد

شب چله

زمان فروش بلیت جشن شب چله تمدید شد.
شب چله ۲۷ آذرماه از ساعت ۶پسین در سالن اجتماعات کوچه بیوک یزد به همراه پذیرایی در میان برنامه برگزار می گردد و زمان فروش بلیت این جشن تا یکشنبه ۲۴ آذر ماه تمدید شد
همکیشان می توانند از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در محل این انجمن برای تهیه بلیت حضور یابند.

لازم به ذکر است محسن جواهریان و حامد زمان زاده در این جشن حضور دارند