س. بهمن ۷ام, ۱۳۹۹

اشتاد

تارنمای رسمی انجمن یانش‌وران مانتره

تصاویری از اهدای خون هموندان انجمن یانش‌وران مانتره

گروهی از هموندان انجمن یانش‌وران مانتره پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه به اهدای خون پرداختند

همچنین به دعوت انجمن یانش وران مانتره گروهی از همکیشان برای اهدا خون در مرکز انتقال خون میدان ابوذر گرد هم آمدند و زندگی بخش هم نوعان خود شدند.