نام نویسی در جشن معرفی دانشجویان تمدید شد

نام نویسی در جشن معرفی دانشجویان تمدید شد انجمن یانش وران مانتره فرصت نام نویسی دانشجویان تازه راه یافته به دانشگاه را برای جشن معرفی دانشجویان تمدید کرد. هماهنگ کننده این جشن... ادامه مطلب »

جشن معرفی دانشجویان زرتشتی

یانش وران مانتره جشن معرفی دانشجویان زرتشتی را پنج شنبه ۱۰ آبان ماه برگزار می کند. این جشن در سالن زرتشتیان قاسم آباد و از ساعت ۶ پسین آغاز می شود. دانشجویان... ادامه مطلب »