دانشپایه های چگونگی یادگیری زبانهای بیگانه برگزار شد

دانشپایه (=کلاس) چگونگی یادگیری زبانهای بیگانه در سه نشست از روزرشن (=دوشنبه ) دوازدهم تا ورهرام روز (=چهارشنبه)از ماه وهومن 3753 بدستیاری جاوید زرگر (www.frashokara.ir) و باشندگی تنی چند از دانشجویان در جایگاه انجمن یانش وران مانتره برگزار شد. ...

ادامه مطلب

تاریخچه وشرایط انتخابات انجمن یانش وران مانتره

صبح روز آدینه 20شهریور ماه هموندان انجمن یانش وران مانتره به منظور انتخاب اعضای هییت مدیره و بازرس گردش هشتم به پای صندوق های رای میروند به همین منظور هموندان عزیزی که تمایل به عضویت در هییت مدیره دارنداز روز 14الی 18شهریور ماه ساعت 18الی 20به انجمن یانش وران مانتره مراجعه و ثبت نام کنند. ...

ادامه مطلب

تور یکروزه میمند کرمان

انجمن یانش وران مانتره در نظر دارد همانند سال های گذشته تور ویژه همکیشان را در روز 13 شهریور ماه برگزار کند که اینبار مقصد میمند کرمان میباشد ...

ادامه مطلب

تور یکروزه کاشان

انجمن یانش وران مانتره در نظر دارد همانند سال های گذشته تور یکروزه کاشان ویژه همکیشان را در روز 24 ادینه اردیبهشت ماه برگزار کند. ...

ادامه مطلب

تمامی حقوق محفوظ است